Poštovani!

Izađite sa svojim susjedima, prijateljima, bližnjima… u nedjelju, 21. svibnja 2017. na izbore za članove Skupštine Brodsko-posavske županije i Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda i zaokružite listu br. 5 – čista petica za vijećnike HSP AS i zaokružite kandidate HSP AS br. 1 – Katica Golubičić za županicu Brodsko-posavske županije te Damir Matošević i Antun Đurić, kandidati HSP AS za zamjenike županice.

Svojim glasom ukazujete nam povjerenje i dajete nam priliku raditi za našu županiju prema načelima Oca Domovine dr. Ante Starčevića, a po uzoru na pravaški svjetonazor prema kojem

govorimo ono što mislimo i radimo ono što govorimo!

BOG I HRVATI!

Plakat Katica

Skupstina

Gradsko